Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

12:37  |  25/07/2024

Collbató engega els Pressupostos Participatius de l’any 2024

 • Pressupostos participatius 2024

  Pressupostos participatius 2024

4/12/2023

Inici de la fase de recollida de propostes per part de veïns i veïnes fins al 14 de gener.

L’Ajuntament de Collbató impulsa la tercera edició dels Pressupostos Participatius amb una dotació de 20.000 euros que posa a la disposició de la ciutadania per a noves inversions i millores al municipi. 

 

Els principals objectius dels Pressupostos Participatius són implicar la ciutadania en la participació, debat i presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics, una major transparència i eficiència en la gestió municipal, conèixer les necessitats i prioritats de la ciutadania i ajustar la despesa municipal tenint en compte aquestes necessitats.

 

Les propostes han de ser necessàriament inversions, és a dir, propostes que es puguin adquirir o construir i que siguin perdurables en el temps. Béns físics o virtuals, que suposin una adequació, millora o reforma d’equipaments municipals, infraestructures urbanes o espai públic.

 

Qui podrà presentar propostes?

Qualsevol veí o veïna empadronada a Collbató de 16 anys o més

Com es validaran i es valoraran les propostes presentades?

Els tècnics i tècniques de l’Ajuntament avaluant la viabilitat tècnica, econòmica, legal i mediambiental.

Com es podran presentar les propostes?

Telemàticament mitjançant un formulari a la plataforma Participa 311, i presencialment al Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9).

Qui podrà presentar propostes i quin serà el número màxim?

Podran presentar propostes ciutadans i ciutadanes a títol individual, entitats, comerços o altres empreses ubicades a Collbató.

Quantes propostes es podran prioritzar a la fase de votacions?

Hi haurà 15 propostes finalistes i cada votant podrà votar tantes com vulgui fins a esgotar els 20.000 €.

Quins criteris hauran de complir les diferents propostes?

 • Hauran de ser factibles des del punt de vista tècnic i legal.
 • Hauran de ser de competència municipal.
 • Hauran de tenir una valoració econòmica màxima de 20.000 €.
 • Hauran de ser presentades en el termini establert, disposar d’una descripció suficient que permeti avaluar-les econòmicament i caldrà que es faciliti el nom del proposant, si s’escau en nom de qui la presenta, així com unes dades de contacte.
 • Hauran de subscriure’s al màxim a l’interès general i hauran de donar resposta a una necessitat determinada.
 • No hauran de comprometre exercicis pressupostaris futurs i hauran de preveure un manteniment limitat.
 • Implicaran una determinada despesa exclusivament de la partida de pressupostos participatius.
 • Hauran de ser de capítol 6 de despeses, és a dir una inversió, i no podran ser accions ja previstes i/o aprovades per l’equip de govern, ni tampoc d’obligat compliment per part de l’Ajuntament.
 • Hauran d’inscriure’s en el respecte als drets humans, inclusives socialment i igualitàries des de la perspectiva de gènere, ètnia, etc. i sostenibles des del punt de vista ambiental. 

Informació relacionada


Data de modificació: 04/12/2023 11:03:51