Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

21:32  |  22/06/2021


Subvencions a entitats culturals

Finançament del foment i divulgació de la cultura popular i tradicional i realització d’activitats culturals al municipi.

 

Sistema de concessió: concurrència competitiva.

 

Servei gestor: Cultura i patrimoni.

 

Convocatòria subvenció 2021: Enllaç BOPB. Pendent 

 

Bases Generals Reguladores (Recullen totes les dades i requisits per fer els tràmits). Enllaç BOPB. 07.06.2021:

https://bop.diba.cat/anunci/3079974/convocatoria-de-subvencions-mitjancant-el-procediment-de-concurrencia-competitiva-per-a-l-any-2021-destinades-a-financar-el-foment-i-la-divulgacio-de-la-cultura-popular-i-tradicional-i-la-realitzacio-d-activitats-culturals-ajuntament-de-collbato

 

 

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud la trobareu al final de la pàgina a l'apartat "Informació relacionada". 

 

Podeu contactar amb el servei gestor a: clbt.cultura@collbato.cat


Qui ho pot demanar

Les entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de Collbató amb seu social o delegació permanent a Collbató, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament.

Quan es pot demanar

Termini de sol·licitud: Del 8 de juny al 6 de juliol 2021

Normativa

BOPB. 07.06.2021


Com iniciar el tràmit


Internet

Observacions

Documentació per sol·licitar la subvenció.

Atenció! Tota la documentació s’ha de presentar mitjançant una instància electrònica que trobareu a www.collbato.cat (Instància genèrica) signada pel president/a de l’entitat o representant legal; adjuntant els tres models d’annex signats electrònicament cadascú d'ells.


Informació relacionada


Data de modificació: 08/06/2021 09:26:21