Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

22:24  |  21/07/2024

Perfil del contractant

Perfil del contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

 

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç: 

 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament de Collbató