Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

11:00  |  06/02/2023

Perfil del contractant

Perfil del contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

 

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç: 

 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament de Collbató

 

Informació per als licitadors

 

Informem que, per problemes no imputables a l’Ajuntament de Collbató, la plataforma de la Generalitat de Catalunya de Contractació Pública no va permetre l’obertura de sobres de l’adquisició del vehicle de rènting per a la Guàrdia Municipal el passat dia divendres 28 de febrer de 2020.

 

Es procedirà a l’obertura d’aquests sobres quan la Generalitat de Catalunya torni a posar en marxa el servei públic de contractació.