Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

21:43  |  13/07/2024

Projecte d’ordenança d’edificació i ús del sòl de l’Ajuntament de Collbató

 

Panoràmica de Collbató.

 

ORDENANÇA REGULADORA DELS PROCEDIMENTS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DEL SÒL I EDIFICACIÓ: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I COMUNICACIONS PRÈVIES

 

Se sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte d’ORDENANÇA REGULADORA DELS PROCEDIMENTS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DEL SÒL I EDIFICACIÓ: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I COMUNICACIONS PRÈVIES, durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des del dia de la present publicació, 3 de juliol de 2019.

 
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través de la següent bústia de correu: collbato@collbato.cat