Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

04:18  |  05/06/2023

Bonificacions socials

Bonificació de les tarifes d’aigua del 25% sobre el primer, segon i tercer trams de consum, previ informe de serveis socials per a les famílies que compleixin els següents requisits:

  • Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa.
  • Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI).