Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

21:08  |  13/07/2024

Tarifes

Ús domèstic
Quota fixe del servei 4,75 €/mes
Fins a 9 m3/trimestre 0,2376 €/m3
De >9 a 18 m3/trimestre 0,7129 €/m3
De >18 a 27 m3/trimestre 1,6255 €/m3
De >27 a 36 m3/trimestre 2,1864 €/m3
Més de 36 m3/trimestre 3,7192 €/m3
Ús no domèstic
Quota fixa del servei 19,97 €/mes
Fins a 36 m3/trimestre 1,9012 €/m3
Més de 36 m3/trimestre 3,7192 €/m3
EADA
Quota fixa del servei 79,85 €/mes
Fins a 2400 m3/trimestre 1,9012 €/m3
Més de 2400 m3/trimestre 3,7192 €/m3
Tarifa per fuites (*)
Ús domèstic 2,6034 €/m3
Conservació comptadors i escomeses
Comptadors 2,57 €/trimestre
Aforaments 5,14 €/trimestre
     
* En els casos de fuites internes, una vegada verificada l’existència d’aquesta, es pren com a referència el màxim consum efectuat al mateix període els darrers 2 anys, i es factura al preu de la tarifa domèstica general segons el tram corresponent, mentre que per a la resta del consum s’aplica la tarifa per fuites.