Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

09:34  |  15/06/2024

Consulta prèvia reglament deixalleria

ANUNCI DE SUBMISSIÓ A CONSULTA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE COLLBATÓ

 

Deixalleria

 

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques regula en el seu article 133 la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments establint que, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública prèvia en la qual es recollirà l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per la norma.

 

En compliment de l’anterior, se sotmet a consulta pública prèvia a l’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE COLLBATÓ, durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des del dia de la present publicació.

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través de la següent bústia de correu:
collbato@collbato.cat.

 

Pots veure l'anunci original en aquest document.

 

I el Reglament de funcionament i organització de la deixalleria municipal de Collbató, en aquest document.