Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

09:25  |  15/06/2024

Perfil de contractant

En acompliment del que estableix l’article 42 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l’Ajuntament de Collbató ha creat aquesta secció a la seva web per tal de facilitar l’accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l’Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

 


En aquest perfil s’hi inclouen les licitacions programades en els propers mesos, les contractacions en curs, les adjudicacions provisionals i les adjudicacions definitives.

 


Per a més informació de les contractacions i/o adjudicacions feu clic en el següent enllaç:

 

Perfil del contractant