Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

05:00  |  05/06/2023


Llar d’Infants Abellerol

 

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2023-2024 LLAR D’INFANTS L’ABELLEROL

  

1 DE JUNY DE 2023

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional. (document adjunt)

 

DEL 2 AL 8 DE JUNY DE 2023

Termini de presentació de reclamacions de la puntuació provisional.

 

12 DE JUNY DE 2023

Sorteig a les 12:00 h a la sala d’Actes del Casal de Cultura en cas d’empat en la llista de sol·licituds de preinscripció.

 

15 DE JUNY DE 2023

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva.  

 

DEL 16 AL 22 DE JUNY DE 2023

Termini de presentació de la matrícula curs 2023-2024.

 

 

PREINSCRIPCIÓ A LA LLAR D’INFANTS L’ABELLEROL

 

L'oferta educativa per al curs escolar 2023 -2024 de la Llar d’Infants L’Abellerol és de 5 unitats autoritzades amb capacitat per 74 alumnes d’acord el següent detall:

Grup d’infants de 0 anys

(nascuts l’any 2023)

màxim de 8 infants per

grup

Grup d’infants d’1 any

(nascuts l’any 2022)

màxim de 13 infants per

grup

Grups d’infants de 2 anys

(nascuts l’any 2021)

màxim de 20 infants per

grup

1 grup

8 infants

2 grups

26 infants

2 grups

40 infants

           

 

D’acord l’oferta educativa i la confirmació de places de continuïtat en el centre dels alumnes del curs 2022- 2023 l’oferta de places pel curs 2023-2024 és la següent:

Grup

Oferta de places

Grup d’infants de 0 anys

(nascuts l’any 2023)

8 places

Grups infants d’1 any

(nascuts l’any 2022)

26 places

Grup infants de 2 anys

(nascuts l’any 2021)

14 places

 

L’horari del servei bàsic d’escolarització durant el curs escolar a la Llar d’Infants l’Abellerol serà el següent: 

 • Infantil 0: 9:00 a 12:15
 • Infantil 1 i Infantil 2: 9:00 a 12:15 i de 15:00 a 16:45

Tot el procés d’escolarització està regulat segons la RESOLUCIÓ EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

 

Període: del 8 al 19 de maig de 2023

 

Com he de fer la preinscripció?

La sol·licitud es pot fer electrònicament o presencialment.

Tramitació electrònica

Entrar una instància genèrica adjuntant la documentació.

https://www.collbato.cat/pl221/ajuntament-seu-electronica/atencio-al-ciutada/tramits-i-gestions/id31/instancia-generica.htm

 

Tramitació presencial

En el cas que no sigui possible fer la preinscripció de manera telemàtica, es podrà fer presencialment amb cita prèvia, al Casal de Cultura.

La cita prèvia es pot demanar a partir del 4 de maig trucant al telèfon 93 777 01 00 (extensió 04).

 

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants públiques. Curs 2023-2024.

 

 • Llibre de família o certificat de naixement. Quan l'alumne/a estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials..

 

 • DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant. En cas d'estrangers comunitaris, cal aportar el document d'identitat del país d’origen.

 

 • Tota la documentació necessària per acreditar l'acompliment dels criteris generals o complementaris d'assignació de places.

 

 

Criteris prioritaris o complementaris d'assignació de places:

Criteris generals

 • Tenir germans/es al centre (50 punts).

 

 • Proximitat al domicili (30 punts).

 

 • Proximitat al lloc treball (20 punts). Cal aportar contracte de treball o certificat de l’empresa.

 

 • Ser perceptors de la Renda Garantida (15 punts). Cal aportar document acreditatiu de ser beneficiari/a.

 

Criteris complementaris

 • Família monoparental o nombrosa (10 punts). Cal aportar el títol vigent que ho acredita.

 

 • Discapacitat de l’alumne o d’altres membres de la unitat familiar (15 punts). Cal aportar el certificat o la targeta que emet el Departament de Drets Socials

 

 • Ser nascut/da de part múltiple (10 punts). Cal aportar el llibre família o partida de naixement.

 

 • Ser treballador/a del centre educatiu (10 punts).

 

 • Situació d'acolliment (10 punts). Cal aportar la resolució d'acolliment expedida pel Departament de Drets socials.

 

 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (10 punts). Cal aportar sentència judicial o certificat acreditatiu.

 

Documentació adjunta:


Informació relacionada


Data de modificació: 01/06/2023 16:09:47