Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

21:58  |  22/06/2021


Ajut d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la Covid-19 i amb persones a càrrec

  • Ajut d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la Covid-19 i amb persones a càrrec

    Ajut d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la Covid-19 i amb persones a càrrec

30/4/2020

Avui, 30 d’abril, la Generalitat de Catalunya ha obert el termini per sol·licitar en línia l’ajut d’urgència de 200 euros per a persones treballadores afectades econòmicament per la Covid-19 amb càrregues familiars. Poden sol·licitar l’ajut les persones afectades per un ERTO, treballadores per compte propi, amb contracte temporal extingit o fixes discontinus.

Aquest ajut és un pagament únic de 200 euros que s’haurà de destinar a alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

 

Es pot sol·licitar des d’avui, 30 d’abril, i en 7 dies hàbils la Generalitat de Catalunya ha de reconèixer la prestació i l’abonament al compte bancari.

 

El termini restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària de 20 milions d’euros destinada a la prestació.

 

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per subministraments bàsics. Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

 

Un cop atorgat l’ajut, el pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de 7 dies hàbils.

 

Per a més informació, pots anar a l’enllaç https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/Data de modificació: 06/05/2020 07:25:46