Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

23:19  |  22/06/2021


Indicacions per sortir i practicar esport, a partir de demà, dissabte

  • Indicacions per sortir i practicar esport, a partir de demà, dissabte

    Indicacions per sortir i practicar esport, a partir de demà, dissabte

1/5/2020

Per sortir a passejar i fer esport a partir de demà, dissabte, 2 de maig, s’han indicat franges en funció de diferents col·lectius i activitats. A Collbató, per tenir menys de 5.000 habitants, es pot sortir de les 6 a les 23 hores. Recomanem, en la mesura del possible, complir les franges fixades a escala general.

Tot i que les persones de Collbató no han de complir amb aquestes franges, des de l’Ajuntament recomanem que es facin servir les franges establertes per repartir l’ocupació de l’espai públic de manera controlada i segura.

 

A Collbató, es pot sortir, segons indica la normativa, de 6 del matí a les 23 hores, amb les limitacions que s’indiquen a cada activitat. Les franges que s’han fixat, a escala general, són les següents:

 

Es podrà fer passejades i esport, de les 6 a les 10 hores i de les 20 a 23 hores. Les persones més grans de 70 anys o dependents tenen dues franges per passejar, de les 10 a les 12 hores i de les 19 a les 20 hores. Els menors de 14 anys, acompanyats d’un adult, poden sortir de 12 a 19 hores.

 

Passem a indicar les limitacions de cada activitat.

 

Esport i passeig

Recomanem que la pràctica d'esport individual i els passejos es limiti, a ser possible, en les franges entre les 6 i les 10 hores i entre les 20 i les 23 hores.

 

Les persones majors de 14 anys poden practicar, individualment i de forma no professional qualsevol esport que no requereixi contacte amb tercers. Pel que fa als passejos, es podrà sortir acompanyat d'una sola persona, més gran de 14 anys, de la mateixa unitat familiar.

 

Els passejos es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili. Aquesta limitació no serà aplicable a la pràctica no professional de qualsevol esport individual, que està permesa dins de tot el terme municipal de Collbató.

 

Es pot circular per qualsevol via o espai d'ús públic, sempre que estigui accessible i es respectin els límits establerts.

No està permès l'accés a instal·lacions esportives tancades.

 

No es pot fer ús del vehicle motoritzat per a desplaçar-se a vies o espais d'ús públic per practicar l'activitat física.

 

Es pot accedit a la part del Parc de la Muntanya de Montserrat que és a dins del terme municipal de Collbató, però no a la resta del parc.

 

Persones de més de 70 anys i persones dependents

Recomanem que les persones que hagin de sortir acompanyades per motius de necessitat i les persones majors de 70 d'anys practiquin esport individual i passegin entre les 10 i les 12 hores i entre les 19 i les 20 hores. Les persones majors de 70 anys podran sortir acompanyades d'una persona convivent d'entre 14 i 70 anys.

 

Menors de 14 anys

Els menors de 14 anys de la mateixa unitat familiar, fins a un màxim de 3 persones, poden sortir, sempre acompanyats d’un major d’edat responsable, i recomanem que ho facin en la franja horària de 12 a 19 hores. El passeig serà d’un màxim d’una hora, i es podran allunyar a un màxim d’1 kilòmetre del seu domicili habitual.

 

En tots els casos, cal mantenir la distància amb tercers, de dos metres, per reduir el risc de contagis.

 

Excepcions

Les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per la COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19, no podran sortir.

 

Aquesta ordenació de les sortides per fer esport i passejar comença a aplicar-se a les 0 hores de demà, dissabte, 2 de maig de 2020, i es mantindrà durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues, si no hi ha modificacions.


Informació relacionada


Data de modificació: 06/05/2020 07:25:32