Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

05:49  |  01/07/2022

BAN d'alcaldia respecte la revetlla de Sant Joan 2022

  • sant joan banner 2022

    sant joan banner 2022

21/6/2022

L’alcalde de Collbató publica un Ban amb les alertes i les restriccions de cara a la revetlla de Sant Joan pel risc d’incendis.

L'alcalde de Collbató, Miquel Solà, ha signat el següent BAN relacionat amb la celebració de la revetlla de Sant Joan a la vila:

 

Atesa la proximitat de les revetlles de Sant Joan i Sant Pere i que cal garantir la seguretat de les persones, les propietats i l’entorn natural.

 

Atès que aquest any ens trobem en un context climàtic complicat per la manca de pluges dels darrers mesos i les altes temperatures de les darreres setmanes, i que els darrers dies hem vist com diversos incendis simultanis cremaven a diferents zones del país obligant a mobilitzar gran quantitat de recursos humans i materials per combatre’ls.

 

Atès que a Collbató els darrers dies hem viscut petits incidents provocats per fogueres i un ús negligent de petards i coets, que gràcies a la ràpida actuació de veïns, ADF i Bombers no han tingut conseqüències greus.

 

Atès que és necessari extremar la prudència i prendre entre tots un compromís de responsabilitat individual i col·lectiva per evitar situacions que posin en risc el nostre entorn.

FAIG SABER:

 

1)         Que atès que bona part de la zona urbana està a menys de 500 metres de zones forestals no és permet el llançament de coets, voladors, fonts i bateries de categoria F3 (classe III) a cap indret del terme municipal (art 15 del Decret Llei 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals)

2)         Que durant la revetlla s’habilitarà un espai a l’esplanada de bombers entorn a la foguera autoritzada i controlada per poder llençar petards de categoria F1 i F2 (classe I i II), a la resta del municipi quedarà prohibit.

3)         Les mesures previstes poden ser ampliades en el cas que el nivell del Pla INFOCAT i del Pla Alfa així ho determinin.

4)         Recordar que l’incompliment de les mesures esmentades podran ser objecte de sanció en aplicació de l’Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència de Collbató essent susceptible d’infracció molt greu i sancionable entre 1.000,01 € i 3.000,00 €.


Informació relacionada


Data de modificació: 21/06/2022 10:24:38