Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

13:47  |  02/12/2022

Ple ordinari de l’Ajuntament de Collbató del 28 de novembre de 2022

  • Ple extraordinari 24 d'octubre de 2022

    Ple extraordinari 24 d'octubre de 2022

24/11/2022

El pròxim dilluns 28 de novembre, a les 19.30 h, l’Ajuntament de Collbató celebrarà un Ple de caràcter ordinari a la Sala Portals

El Ple tindrà el següent ordre del dia:

  1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

1.1. EXPEDIENT 2022_2385. ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 5, DEL 26 DE SETEMBRE DE 2022

1.1. EXPEDIENT 2022_3259. ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO 6, DEL 20 D'OCTUBRE DE 2022

1.1. EXPEDIENT 2022_2959. ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO 7, DEL 24 D'OCTUBRE DE 2022

  1. PART RESOLUTIVA

2.1. EXPEDIENT 2022_2139. Recurs de reposició interposat per Innova Coptalia, SAU, contra l'acord de pròrroga del contracte de recollida de residus porta a porta i neteja viària adoptat pel ple de 19 de juliol de 2022.

2.2. EXPEDIENT 2022-3448. Pressupost general per l'exercici 2023.

2.3. ESPEDIENT 2022_3465. Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva tramitades per l'Ajuntament de Collbató en l'exercici 2023, en matèria de foment de la cultura, educació, esports, igualtat i diversitat.

2.4. EXPEDIENT 2022_3517. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions per a l'exercici 2023.

2.5. EXPEDIENT 2022_3529. Aprovar l'increment de les rertibucions de la plantilla municipal de l'ajuntament de Collbató.

2.6. EXPEDIENT 2022_3669. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball.

2.7. Punts d'urgència

 

 

  1. MOCIONS

3.1. EXPEDIENT 2022_3328. MOCIÓ UNITÀRIA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2022, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES.

3.2. EXPEDIENT 2022.3328. MOCIÓ GRUP ERC-GIC-AM AL PLE MUNICIPAL DE COLLBATÓ RELACIONADA AMB LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) DEL MOVIMENT #REGULARIZACIONYA PER A UNA REGULARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PERSONES MIGRANTS A L'ESTAT ESPANYOL.

3.3. EXPEDIENT 2022_3328. MOCIÓ DE JUNTS PER COLLBATÓ-MÉS COLLBATÓ SOBRE LES OCUPACIONS CONFLICTIVES I DELINQÜÈNCIALS.

  1. DACIONS DE COMPTE

4.1. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA

4.2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

4.3. EXPEDIENT 2022_72. DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES DE CONTROL FINANCER I L'INFORME RESUM ANUAL DE L'AJUNTAMENT DE COLLBATÓ EMÈS PER PART DE LA INTERVENTORA.

4.4. EXPEDIENT 2022_3329. DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL 3R TRIMESTRE 2022.

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Informació relacionada


Data de modificació: 28/11/2022 19:59:06