Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

10:54  |  06/02/2023

La societat de caçadors té previst fer una batuda de senglar aquest diumenge 22 de gener

 • Batuda de senglars

  Batuda de senglars

20/1/2023

L’increment desmesurat i descontrolat de la població de porcs senglar a Collbató ha esdevingut una important problemàtica des d’un punt de vista de salubritat i també de seguretat pels veïns i veïnes del nostre poble.

 

Les batudes són el mètode de control més habitual per regular les poblacions i per evitar les molèsties causades per aquests animals, que a més estan proliferant de manera descontrolada atès que no tenen depredadors naturals.

 

Aquesta temporada 2022-23 el període hàbil de caça de senglar és el comprès entre el primer diumenge de setembre de 2022 (dia 4) i l’últim diumenge de març de 2023 (dia 26), durant el qual es poden fer batudes programades.

 

Com és habitual, cada batuda està autoritzada i comporta l’activació d’un protocol dissenyat per tal de garantir la seguretat de la ciutadania durant la jornada de caça. Aquest consisteix en la senyalització dels camins tallats, i també la comunicació a la població i a les de la realització d'aquesta activitat. El dia de l'actuació es tancarà l'accés als camins afectats.

 

Aquest diumenge dia 22 s’ha confirmat una batuda a Collbató per part de la Societat de Caçadors, a partir de les 7 h del matí i com a molt tard fins les 18 h, a la zona de Can Dolcet, Can Guineu i Can Perellonch.

 

RECOMANACIONS:

Què fer durant les batudes?

 • Cal respectar en tot moment la senyalització que la Societat de Caçadors instal·la als camins i pistes forestals (inicis, creuaments i finals) que donin accés a la zona de les batudes i en els quals s'alerta de la realització de les batudes.
 • Evitar la zona de caça marcada durant la realització de batudes, pel risc que representa.
 • S'ha d'evitar abandonar els camins principals quan es realitzen activitats cinegètiques.
 • Quan es realitzen les batudes de senglars, els caçadors han de respectar sempre una distància mínima de 100 metres dels habitatges, i sempre col·locats d'esquena a les àrees habitades. En el cas de caça menor, la distància mínima de seguretat es redueix a 50 metres perquè usen armes de perdigons.

Què podem fer a l'àmbit privat?

 • No apropar-se mai a un porc senglar, perquè podrien respondre de forma violenta.
 • No donar mai menjar als senglars ni a cap altre animal salvatge, ni deixar al seu abast els aliments de les vostres mascotes. Resulta contraproduent perquè s'alteren les seves pautes de comportament natural i instintiu i poden generar situacions de risc en tenir reaccions imprevisibles i perilloses.
 • Fer ús del sistema de recollida porta a porta i depositar els residus als cubells corresponents i tapar-los correctament després d'abocar-hi els residus. Està prohibit abandonar els residus domèstics a les papereres de la via pública atès que atrauen els senglars i escampen el seu contingut a la via pública.
 • Instal·lar tanques als horts i jardins per evitar l'accés dels porcs senglars.
 • Quan circuleu pels camins i zones forestals extremeu les precaucions per tal d'evitar possibles accidents. Cal moderar la velocitat i circular exclusivament per les vies destinades a la circulació motoritzada.
 • Evitar tenir plantes bulboses a l'abast dels senglars. Són comunes en la seva alimentació.

 

 

 Data de modificació: 21/01/2023 11:25:34