Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

05:48  |  05/06/2023

Ple ordinari de l’Ajuntament de Collbató del 22 de maig

 • Ple extraordinari 24 d'octubre de 2022

  Ple extraordinari 24 d'octubre de 2022

18/5/2023

El pròxim dilluns 22 de maig, a les 19.30 h, l’Ajuntament de Collbató celebrarà un Ple de caràcter ordinari a la Sala Portals

El Ple tindrà el següent ordre del dia:

 1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

1.1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 2 DEL DIA 20/3/2023

1.2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 3 DEL DIA 2/5/2023

 

 

 1. Despatx oficial
  1. Donar compte de decrets d'alcaldia
  2. Donar compte de les actes de JGL
  3. Donar compte informació trimestral del pressupost - 1r trimestre de 2023.
  4. Donar compte informació trimestral del pressupost - 4t trimestre 2022.
  5. Donar compte remissió funció interventora sindicatura de comptes
  6. Donar compte liquidació pressupost 2022
 2. PART RESOLUTIVA
  1. Aprovació de la tercera pròrroga del contracte de PaP i neteja viària
  2. Aprovació relació d'obligacions o/202/30 extrajudicial de ple
  3. Aprovació modificació ordenança fiscal núm. 24 taxa per a la prestació del servei d'Escola Bressol
  4. Designació de persona substituta per la secretaria del Jutjat de Pau
 3. PART DE CONTROL
 4. PRECS I PREGUNTES

 


Informació relacionada


Data de modificació: 18/05/2023 08:45:51