Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

06:13  |  05/06/2023

El 28 de maig estan cridats a les urnes de Collbató 3.726 ciutadans

 • Mapa col·legi electoral

  Mapa col·legi electoral

19/5/2023

Les properes eleccions municipals se celebren el diumenge 28 de maig i a Collbató estan convocats a exercir el seu dret a vot 3.726 ciutadans. El poble de Collbató comptarà amb 1 col·legi electoral situat a l’escola la Salut amb un total de 7 meses.

 

 

La targeta censal indica a cada ciutadà on ha d’anar a votar, però us informem que Collbató comptarà amb 7 meses, 3 seccions i un total de 5 taules. En concret, la secció 1 i 4 tindrà dos taules, i la secció 3 tindrà tres taules, que correspon als barris de Can Dalmases, Can Migrat, Font del Còdol, la Fumada, les Illes i disseminats.

La cita amb les urnes per decidir els càrrecs electes que han de governar el poble la pròxima legislatura, 28 de maig, estarà obert des de les 9 fins a les 20 hores.

 

En el mapa adjunt trobareu la informació dels accessos a l’escola segons el punt de residència.

 

 

Mapa col·legi electoral

 

DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA ELECTORAL

 

La votació s’inicia a les 09.00 hores i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores. Tot i això, si després que el president o presidenta anunciï el final de la votació a les 20.00 hores hi ha votants en el local electoral o en l’accés al local que no han votat encara, el president o presidenta permetrà que votin.

Els votants han d’acostar-se a la mesa un per un, després d’haver passat, si ho volen, per la cabina electoral.

Cada elector o electora ha de dir el seu nom i cognoms al presidento presidenta. La identificació del votant davant la mesa es fa mitjançant un dels següents documents:

 • DNI (no serveix el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia)
 • carnet de conduir (amb fotografia)
 • passaport (amb fotografia).

S’accepta la presentació d’aquests documents encara que estiguin caducats, però han de ser els originals. No s’admeten fotocòpies.

Els vocals i els interventors o interventores han de comprovar que l’elector o electora figura en la llista del cens per a aquella mesa de votació. L’elector o electora lliura de la seva pròpia mà al president o presidenta el sobre o els sobres de votació tancats. El president o presidenta, sense ocultar el sobre o els sobres en cap moment, ha de dir el nom de l’elector o electora en veu alta, i, afegint “Vota”, ha de retornar el sobre o els sobres a l’elector o electora per tal que l’introdueixi o els introdueixi a l’urna o les urnes corresponents. Un membre de la mesa, i els interventors  o interventores que ho desitgin, ha d’anotar el nom i cognoms de l’elector o electora en la llista numerada de votants

Els accessos al local han de romandre completament lliures i accessibles per a les persones que tenen dret a entrar-hi. Només tenen dret a entrar en el col·legi electoral, a més dels electorso electores:

 • els representants de les candidatures
 • els candidats o candidates
 • els apoderats o apoderades i els interventors o interventores
 • els notaris o notàries
 • els agents de l’autoritat requerits pel president o presidenta
 • els membres de les juntes electorals, els jutges o jutgesses d’instrucció i els seus delegats o delegades
 • els representants de l’Administració
 • les persones que han de prestar assistència als votants si ho necessiten

Qualsevol elector o electora que observi alguna irregularitat durant la votació pot manifestar-la a la mesa. La seva protesta o reclamació s’ha de fer constar en l’acta de la sessió.

 


Informació relacionada


Data de modificació: 19/05/2023 14:13:44