Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

02:55  |  30/11/2023

Mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional

  • BAN Sequera

    BAN Sequera

25/5/2023

BAN d'alcaldia a conseqüència de l'actual escenari de sequera.

 

Després de la Llei de mesures extraordinàries per fer front a la sequera, que va entrar en vigor ahir dimarts 23 de maig de 2023, per part de la Generalitat, que té l’objectiu de protegir la disponibilitat de les fonts de subministrament de les xarxes d’abastament d’aigua potable a la població i evitar la interrupció del subministrament domiciliari d’aigua, l’Ajuntament de Collbató ha publicat un BAN d’alcaldia respecte la sequera:

 

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:

 

Roman prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions indicades.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Tal i com determina la Llei 9/2023, de 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional en Catalunya. La utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

  • Primer ompliment per nova construcció o rehabilitació o modificació del vas.
  • Per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat de l’aigua.
  • En centres educatius, està permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

 

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.

Es prohibeix la neteja de vehicles utilitzant aigua de xarxa.

 


Informació relacionada


Data de modificació: 25/05/2023 10:10:28