Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

19:35  |  06/12/2023

Activades mesures especials per l’elevat risc d’incendis

 • Pla alfa 22 agost 2023

  Pla alfa 22 agost 2023

22/8/2023

 

El Consell Assessor del Pla Infocat ha aprovat aquest dilluns mesures temporals extraordinàries des de demà fins divendres en diversos municipis, entre els quals hi ha Collbató. Les mesures entren en vigor dimarts, 22 d’agost fins divendres, 25 d’agost.

Les principals limitacions són:

 

 1. Encendre foc en tots tipus d’espais oberts.
 2. La suspensió temporal, per al període de vigència de la present Resolució, de totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
 3. Encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.
 4. La utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, a excepció que l’organisme competent de l’Administració hagi autoritzar expressament el seu ús o resultin necessaris per a l’extinció d’incendis.
 5. La introducció o ús de material pirotècnic.
 6. Llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendis.
 7. La suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població, i si això no és possible, retornar al punt d'origen.
 8. La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
 9. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida o excursió al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies , ja sigui per fer activitats o com inici d’una estada.
 10. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. Aquestes suspensions poden ser autoritzades de forma expressa i de manera excepcional, pel Servei Català de Trànsit
 11. La restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles. En el cas que, per motius de força major es requereixin la utilització d'aquestes eines dins de la zona de restricció, caldrà comunicar prèviament els treballs a la sala central dels agents rurals (telèfon 935617000) per si és necessari establir mesures de seguretat especifiques.
 12. La prohibició de la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc, en l’horari comprés entre les 13 hores i les 20 hores.
 13. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a les activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

 

Consells preventius

 • No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe.
 • No llanceu coets, petards, focs d’artifici, globus (per exemple fanalets) o altres artefactes que continguin foc en zones de perill, ni que sigui a camp ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc.
 • Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a l’abocador o triturar-los, i en faran compost.
 • No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients.
 • Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de llenya.
 • Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna reserva d’aigua.

En situació d’emergència seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats. Informeu-vos a través dels mitjans de comunicació social (emissores de ràdio, televisió, web, Twitter, etc.). Recordeu, si necessiteu ajut durant l’emergència, truqueu al 112.

 

 

Des de l’Ajuntament de Collbató fem una crida a ser molt prudents i demanem la màxima precaució de tothom per tal de minimitzar el risc d’incendi i facilitar la feina dels efectius de vigilància i protecció d’incendis forestals.

 

 Data de modificació: 22/08/2023 14:16:10