Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

10:50  |  15/06/2024

Retribucions Càrrecs Electes

El primer Ple Municipal de la legislatura 2015-2019, celebrat el  2 de juliol, va aprovar les primeres mesures del nou equip de govern per garantir la transparència.

Es van aprovar les retribucions dels càrrecs electes, amb un disminució del 9,9%, respecte l'últim acord públic amb data del 2011. També hi va haver la voluntat que les retribucions que reben cada un dels alts càrrecs fossin més transparents, i per aquest motiu s'ha optat perquè els regidors de govern tinguin una dedicació parcial o exclusiva, segons el cas, amb la seva corresponent cotització a la seguretat social.

 

RETRIBUCIONS:

 

Miquel Solà i Navarro: (Alcalde). Regidor d’Hisenda, Seguretat Ciutadana, Organització Interna i Participació

Dedicació exclusiva amb una retribució de 2.250€ BRUTS mensuals (un 8,12% menys).

 

Josep Estradé i Calmet: (1er Tinent d’Alcalde). Regidor d'Acció Territorial i Mobilitat

Dedicació parcial d'un mínim de 20h setmanals amb una retribució de 950€ BRUTS mensuals (un 9'9% menys).

 

Maria Teresa Casanovas i Archs: (2a Tinent d’Alcalde). Regidora de Cultura i Promoció Econòmica

Dedicació parcial d'un mínim de 20h setmanals amb una retribució de 950€ BRUTS mensuals (un 9'9% menys).

 

Alexandre Samaranch i Jover: Regidor d’Educació, Benestar Social, Sanitat, Comunicació i Transparència

Dedicació parcial d'un mínim de 18h setmanals amb una retribució de 900€ BRUTS mensuals.

 

Jordi Riera i Herèdia: Regidor d’Esports, Joventut i Gent Gran

Dedicació parcial d'un mínim de 18h setmanals amb una retribució de 900€ BRUTS mensuals.

 

 

Dedicació

Ret. bruta mensual

Mensualitats

Ret. bruta anual

DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Miquel Solà

2.250€

12

27.000

DEDICACIÓ PARCIAL (tinents alcalde) 20h/set.

Josep Estradé i M. Teresa Casanovas

950€

12

11.400€

DEDICACIÓ PARCIAL 18h/set.

Alexandre Samaranch i Jordi Riera

900€

12

10.800€En cap cas es rebran indemnitzacions per assistències a Juntes de Governs Local ni cap altre òrgan.

 

Els 5 regidors de l'oposició rebran cadascú 150€ per assistència als plens amb un límit de 10 a l’any.

 

Periodicitat dels Plens Ordinaris

 

Els Plens Ordinaris es celebraran el tercer dilluns de cada mes senar, a les 19:20 hores a la Sala Portals. Tots els plens són públics i les seves actes seran publicades a la web municipal.