Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

09:27  |  15/06/2024

BAN d'alcaldia respecte la fase de sequera

  • Situació de sequera

    Situació de sequera

17/8/2023

L’alcaldessa de Collbató publica un Ban amb motiu de l’estat de sequera que estem vivint.

Recordeu que, tal i com es va indicar per Ban d’alcaldia de 23 de maig de 2023, que a conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua:

 

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

 

Roman prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats,  excepte regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.

 

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions indicades.

 

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

 

Tal i com determina la Llei 9/2023, de 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional en Catalunya:

 

  • No està permès l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.

 

  • Les piscines sense sistemes de recirculació no es poden omplir ni reomplir.

 

  • Es permet el reompliment parcial o l’ompliment total (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic (article 2.2 del Reial Decret 742/2013) i també les piscines d’ús privat tipus 3A (article 2.3.a del Reial Decret 742/2013), que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. Això inclou piscines municipals o altres d’accés públic com les dels establiments turístics, les d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, centres esportius, centres lúdics o similars, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme, etc., ja que es consideren refugis climàtics.

 

  • En centres educatius, és permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

 

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

 

 Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia.

 

Es prohibeix la neteja de vehicles utilitzant aigua de xarxa.


L’Alcaldessa
Gemma Rodríguez Quiñonero


Informació relacionada


Data de modificació: 16/08/2023 21:34:05