Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

20:50  |  21/07/2024

El jutjat dóna la raó a l'Ajuntament i no admet el recurs de Sorea contra la gestió directa de l'aigua

  • El jutjat dóna la raó a l'Ajuntament i no admet el recurs de Sorea contra la gestió directa de l'aigua

    El jutjat dóna la raó a l'Ajuntament i no admet el recurs de Sorea contra la gestió directa de l'aigua

10/1/2018

La jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona ha declarat inadmès el recurs que havia presentat l'empresa Sorea, Sociedad General de Abastecimiento de Aguas, contra l'Ajuntament de Collbató i contra Gestió Integral d'Aigües de Catalunya, S.A. (GIACSA).

 

En els seus fonaments de dret, la jutgessa comparteix els arguments de l'Ajuntament i afirma que resulta qüestionable l'interès legítim de Sorea tenint en compte que "la concessió va finalitzar el desembre de 2015, raó per la qual la decisió adoptada per l'Ajuntament de reinternalitzar la gestió del servei no afectava en res a l'entitat actora (Sorea) ni de forma directa ni indirecta, ni és una decisió que repercuteixi en els interessos de Sorea, ja que efectivament l'Ajuntament de Collbató, en cas d'estimació del recurs, no estaria obligat a gestionar el servei de forma indirecta mitjançant un concessionari". És a dir, com la concessió ja va finalitzar, l'Ajuntament tenia la potestat de triar lliurement el tipus de gestió que volia per al subministrament d'aigua a la vila, sense cap mena d'obligació envers l'anterior model de concessió o l'empresa que hi participava.

 

La jutgessa segueix el mateix criteri que ja va establir en la recent sentència de l'Ajuntament d'Olost, un cas similar i que es va fallar també a favor de l'Ajuntament.

 

La sentència del cas de Collbató dóna resposta a un llarg procés que es va iniciar l'11 d'abril de 2016, quan Sorea, Sociedad General de Abastecimiento de Aguas va presentar un recurs contra l'acord del ple de l'ajuntament de Collbató del 21 de març de 2016 pel que es desestimaven les alegacions contingudes en l'escrit de Sorea del 7 de març d'impugnació d'acords del ple de l'Ajuntament celebrat l'1 de febrer i que havia aprovat en gestió directa, el subministrament d'aigua potable, l'adhesió del municipi al consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (GIACSA) i la gestió del servei mitjançant aquest consorci.

 

L'11 d'octubre de 2016, Sorea va demanar al jutjat que anul·lés els acords que impugnava i tots els actes que s'haguessin fet en execució d'aquests acords. El 29 de novembre, l'ajuntament va demanar que no s'admetés a tràmit el recurs per manca de capacitat processal i manca de legitimació activa i subsidiàriament es desestimés i es confirmés l'acte recorregut, tal com ha fet la jutgessa.

 

Contra aquesta sentència, Sorea pot presentar recurs d'apel·lació. En tot cas, la sentència és un gran èxit per a l'Ajuntament perquè valida els arguments presentats i el procés pel qual es va decidir gestionar de manera directa el subministrament d'aigua a Collbató.Data de modificació: 12/02/2018 17:15:11