Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

09:37  |  15/06/2024

L’Ajuntament de Collbató aprova noves mesures del Pla antifrau

  • ajuntament

    ajuntament

4/8/2023

El ple municipal va aprovar per unanimitat, el passat 27 de juliol, el Pla refós de les Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Collbató.

L'objectiu d'aquest pla, que es va aprovar inicialment l’abril de l’any 2022, és reduir l'aparició de frau, corrupció i conflictes d'interessos tant en les relacions internes de l'Ajuntament com en les externes, aplicant mesures preventives en els seus processos i operativa diària.

En el document aprovat pel fplenari s'estableix com a millora la introducció del canal de denúncia per escrit: la bústia ètica; la modificació de la composició del comitè antifrau; i la incorporació del codi ètic dels alts càrrecs, aprovat al ple d’octubre de 2022.

El Pla de Mesures Antifrau serà d'aplicació a totes les persones que conformen l'Ajuntament de Collbató. Aquest Pla tindrà duració indefinida, tot i que es revisarà de forma periòdica.

El document declara que l’Ajuntament i les seves entitats dependents mantenen un compromís ferm de rebuig, lluita i denuncia contra el frau i qualsevol mena de corrupció o conflicte d’interessos que sigui contrari als principis d’integritat, imparcialitat, objectivitat i transparència que informen l’activitat de la corporació o els seus ens dependents.Data de modificació: 04/08/2023 09:44:47