Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

12:58  |  25/07/2024

Tres iniciatives per millorar la transparència de l’Ajuntament

  • Iniciatives per millorar la transparència de l’Ajuntament

    Iniciatives per millorar la transparència de l’Ajuntament

20/11/2023

 

L’Ajuntament de Collbató treballa per replantejar els mecanismes de participació ciutadana i transparència. El Consistori farà aviat canvis en tres reglaments i ordenances municipals i, abans, pretén realitzar una consulta prèvia perquè la població i entitats del poble donin la seva opinió. En els pròxims mesos, es crearà un Consell del Poble i una Comissió de Festes, i també s’aprovarà una ordenança sobre transparència. 

 

 

Consell del poble

Consell del Poble 

Amb l’objectiu d’ampliar les polítiques públiques de participació, l’Ajuntament crearà el Consell del Poble de Collbató. Es tracta d’un òrgan de consulta municipal dels temes globals i d’especial transcendència al poble. Té caràcter consultiu i de generació de propostes i suggeriments, per tant, servirà per fer recomanacions al govern local. 

 

Serà un espai de trobada entre el veïnat, les entitats i l’administració, que afavoreixi la proximitat i la construcció col·lectiva de la política pública local. Entre les seves funcions hi haurà, entre moltes altres, el fet de conèixer, debatre i elaborar recomanacions sobre les línies estratègiques del poble; detectar necessitats i emetre informes al respecte; proposar la realització d’estudis sobre temes d’interès al municipi; sol·licitar audiències públiques o promoure la creació de processos participatius i consultes ciutadanes. 

 

El Consell del Poble es reunirà un mínim de dues vegades l’any en sessions plenàries públiques, i el seu plenari estarà format per una borsa de participants a partir dels 16 anys, amb representació de diferents franges d’edat i gèneres. Per participar en la consulta prèvia activa es podrà enviar un correu electrònic amb aportacions i opinions a clbt.participacio@collbato.cat fins el dia 20 de desembre.

 

 

 Comissió de festes

Comissió de festes 

Amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana en l’organització de determinades festivitats a Collbató, la Comissió Municipal de Festes es constituirà com a un òrgan d’assessorament, debat, consulta i proposta, sense personalitat jurídica pròpia, i pensat per a consolidar un model propi de festes i responsabilitzar-se de la programació. 

 

Entre les seves funcions hi ha l’assessorament i coordinació de la participació de diferents grups i entitats a les festes de Collbató, així com l’aportació d’idees per millorar el disseny i la programació d’actes; la proposta d’organització i actuació, i l’estudi i proposta de la imatge gràfica de la Festa Major. 

 

La comissió estarà formada per fins a dos representants de cada entitat o associació collbatonina que sol·liciti formar-ne part. També per persones físiques que demanin participar i puntualment es demanarà l’assessorament de personal de l’Ajuntament o especialistes en un àmbit concret. Per participar en la consulta prèvia activa es podrà enviar un correu electrònic amb aportacions i opinions a clbt.cultura@collbato.cat fins el dia 20 de desembre.

 

 

Oredenança de transparència

Ordenança de transparència 

Amb la finalitat de fer una política pública el més participativa i propera possible, l’Ajuntament posa en marxa una nova Ordenança de Transparència i Administració Electrònica a Collbató. L’aprovació de la norma permet el Consistori dotar-se d’un reglament propi que concreti com s’apliquen les normes a l’Ajuntament i que consolidarà l’administració digital mentre reforça els drets de la ciutadania en un context de seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.  

 

Es tracta d’un mecanisme que recull l’opinió de la ciutadania i organitzacions del poble que puguin estar potencialment afectades per futures normatives, per després facilitar la creació col·lectiva de les normes que regeixen el municipi. Per participar en la consulta prèvia activa es podrà enviar un correu electrònic amb aportacions i opinions a collbato@collbato.cat fins el dia 20 de desembre.

 

D’altra banda, la mateixa ordenança regularà la forma de comunicació de l’administració amb la ciutadania i les entitats, que haurà de ser per canals electrònics. La norma recollirà els criteris generals i les regles específiques per a l’ús de mitjans digitals alhgora de realitzar tràmits administratius, presentacions de documents, enquers i, si escau, consultes ciutadanes.Data de modificació: 27/11/2023 13:11:37