Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

20:58  |  13/07/2024

Llicències d'obra - Noves construccions, ampliacions habitatges

Demanar un permís municipal per ampliar l'habitatge + de 20 m o per fer realitzar la construcció d'una nova vivenda.Com iniciar el tràmit


Telèfon

Telèfon

93 777 01 00

Horari d´atenció

de 9 a 14 h.

Presencial

Observacions

*Si la sol·licitud d'obra major està situada a la Zona de Pre-Parc ( Nucli Urbà, Bosc del Missé, Pla del Castell, Pujolet) s'han d'adjuntar dues fotografies de l'estat actual de la parcel·la i quatre projectes bàsic i d'execució.

* Si la sol·licitud d'obra major està situada Fora de la zona de Pre-parc(Can Migrat, Can Dalmases, la Fumada i la Font del Còdol) només serà necesari adjuntar dos projectes bàsics i d'execució

On es fa

SERVEIS URBANÍSTICS I TÈCNICS

On es fa

Ajuntament de Collbató

 • Adreça: Cr. Bonavista, 2
 • Codi Postal: 08293
 • Poblacio: Collbató
 • Telèfon: 93 777 01 00
 • Fax: 93 777 06 50
 • E-mail: collbato@collbato.cat
 • Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h (tot l'any)
  Dijous, de 17 a 19 h (tot l'any, excepte els mesos de juliol i agost, en què l'oficina romandrà tancada).

Documentació que cal aportar

 • Instància de sol·licitud (model Ajuntament)
 • Pagament per l'any 2007 de la taxa per avançat el 0,73% del pressupost de l'obra amb un import mínim de 99,70 euros. Un cop s'hagi concedit la llicència d'obres i vinguin a recollir-la, hauràn de liquidar el 3,88% restant de la taxa d'obres.
 • Projecte bàsic i d'execució signats pel tècnic competent i el sol·licitant, visats pel col·legi professional corresponent( plànols, memòria, pressupost i justificació de les diferents normatives tècniques).
 • Programa de Control de Qualitat
 • Assumpció de direcció d'obra, signada per l'arquitecte i visat pel Col·legi d'Arquitectes.
 • Assumpció direcció d'obra signada per l'arquitecte tècnic i visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes Tècnics.
 • Aval reposició de serveis urbanístics
 • IAE del constructor
 • Imprès "Estadística, edificació i habitatge" amb les dades corresponents al projecte d'edificació.
 • Estudi de Seguretat i Salut
 • Plànol de l'arbrat a talar
 • Aval de residus (s'omplirà a les oficines de l'Ajuntament en el moment d'entregar els documents)Informació relacionada


Data de modificació: 02/03/2020 16:34:58