Collbató

Collbató
 • MIDA DEL TEXT   

03:20  |  27/09/2023

Cèdules d'habitabilitat

Es demanen directament al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.Com iniciar el tràmit


Telèfon

Telèfon

93 495 80 00

Presencial

Observacions

Únicament poden fer la sol·licitud la cèdula d'habitabilitat el propietari o l'administrador.

On es fa

Direcció general d'Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge

Cr. Aragó,244 (BARCELONA)

Documentació que cal aportar

CEDULES DE PRIMERA OCUPACIÓ:

 • Imprés de sol·licitud.
 • Fotocòpia de la llicència municipal d'obres i la llicència de primera ocupació.
 • Certificat de final d'obra o habitabilitat, segons model oficial, de l'arquitecte i arquitecte tècnic o aparellador que han portat la direcció de les obres (originals).
 • Justificant d'haber presentat la declaració d'alta en la contribució territorial urbana ( fotocòpia).
 • Certificat del Programa de Control de Qualitat( original).
 • Programa de Control de Qualitat i registre de resultats ( fotocòpia)
 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

CEDULES DE SEGONA OCUPACIÓ:

 • Imprès de sol·licitud
 • Certificat d'habitabilitat, segons model fiscal, suscrit per un arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador ( original).
 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

 
Data de modificació: 29/06/2022 13:56:38