Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

13:10  |  02/12/2022

Llar d’Infants Abellerol

Matriculació a Llar d’Infants Abellerol

 

Tot el procés d’escolarització està regulat segons la Resolució EDU/464/2022, de 24 de febrer, DOGC 8615.

 

Tipus de tramitació

La sol·licitud es pot fer electrònicament o presencialment.

 

 

Tramitació electrònica

 

https://www.collbato.cat/pl221/ajuntament-seu-electronica/atencio-al-ciutada/tramits-i-gestions/id31/instancia-generica.htm

 

 

Haurà de realitzar una instància genèrica adjuntant:

 

  • Sol·licitud de matriculació a ensenyaments de primer cicle d’Educació Infantil, infantil 1 i 2

 

  • Targeta sanitària de l’infant

 

  • Document de l’estat actual del calendari de vacunes del carnet de salut.

 

 

En cas de no disposar-ne d’ell:

 

  • Certificat del metge conforme l’infant no pateix cap malaltia infecciosa i/o contagiosa.

 

 

En cas de realitzar el pagament mitjançat rebut bancari:

 

  • Document que acrediti la titularitat del compte bancari del pagador

 

 

Tramitació presencial

Únicament en el cas que no sigui possible fer la matriculació de manera telemàtica, es podrà fer presencialment amb cita prèvia, al Casal de Cultura.

 

Aquesta cita prèvia es pot demanar fins el 21 de juny trucant al telèfon 93 777 01 00 (extensió 04). Caldrà indicar el nom, cognoms i número del document d’identitat del progenitor de l’infant del qual es fa la matriculació.


Informació relacionada


Data de modificació: 23/09/2022 20:36:57