Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

02:45  |  27/09/2023

Subvencions entitats educatives 2023

Finançament del foment i divulgació d’activitats educatives al municipi.

 

Sistema de concessió: concurrència competitiva.

 

Servei gestor: Educació

 

Convocatòria subvenció 2023: Enllaç BOPB 

 

Bases Generals Reguladores - Recullen totes les dades i requisits per fer els tràmits.

 

NORMATIVA

 

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud la trobareu al final de la pàgina a l'apartat "Informació relacionada". 

 


Qui ho pot demanar

Les entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament de Collbató amb seu social o delegació permanent a Collbató, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament.

Quan es pot demanar

Termini de sol·licitud: 28 d'abril de 2023


Com iniciar el tràmit


Internet

Observacions

Documentació per sol·licitar la subvenció.

Atenció! Tota la documentació s’ha de presentar mitjançant una instància electrònica que trobareu a www.collbato.cat (Instància genèrica) signada pel president/a de l’entitat o representant legal; adjuntant els quatre models d’annex signats electrònicament cadascú d'ells.


Informació relacionada


Data de modificació: 31/03/2023 11:49:53