Collbató

Collbató
  • MIDA DEL TEXT   

22:08  |  21/07/2024

El ple de novembre aprova congelar les tarifes de l’aigua i declara Collbató municipi feminista

22/11/2019

El ple realitzat a la Sala d’Actes del Casal de Cultura el 18 de novembre de 2019 va aprovar congelar les tarifes de l’aigua per a l’any 2020 i va declarar Collbató municipi feminista.

El ple es va iniciar amb l’aprovació per unanimitat les actes de les sessions del 29 de setembre, 15 d’octubre i 21 d’octubre.

 

Compte general de l’exercici 2018
Pel que fa a la part resolutiva, es va sotmetre a aprovació el compte general de l’exercici 2018.


El regidor Juan Antonio Mani va dir que no havia participat en la confecció dels pressupostos i que havia trobat irregularitats.

La regidora M. Teresa Casanovas va anunciar que el seu grup donaria suport, perquè aquest no era el fòrum per formular al·legacions i que el compte era una fotografia de la realitat.

 

Per la seva banda, la regidora Libry Johanna Ahumada va denunciar males pràctiques i contractes que no compleixen la normativa vigent. A més, va indicar que les xifres no quadraven i va anunciar el seu vot en contra.

 

L’alcalde, Miquel Solà, va explicar que el document és molt tècnic i està marcat per la intervenció. El problema, va indicar, és que, “arran d’una llei de contractes, pretenen que amb infraestructures mínimes ens posem al dia quan no som Barcelona ni Hospitalet”.

A l’hora de les votacions, va ser aprovat amb els vots a favor dels grups ERC-GIC i Junts per Catalunya i el vot en contra de Socialistes i Ciutadans.

 

Tarifes del servei de l’aigua per al 2020
El següent punt del dia era la proposta de tarifes del servei d’aigua per a l’any 2020. Es va anunciar que no s’incrementen les tarifes i que s’està a l’espera del cobrament d’impagats per cobrir el petit dèficit del servei.

 

La regidora M. Teresa Casanovas va dir que el poble esperava que no només millorés el servei sinó els preus. Va destacar que el volum de pèrdues i impagats és elevadíssim. També va dir que el cost de gestió del contracte marc no s’ajustava al cost real i va anunciar que el seu grup s’abstindria perquè no considerava seriosa la proposta.

 

Respecte als preus, Josep Estradé va dir que les tarifes estan congelades des de fa 5 anys i va voler destacar, que, “segons la nostra opinió, l’encert al municipalitzar el servei ha estat total”. Si continuéssim amb el contracte amb Sorea, va explicar, en aquests moments tindríem com a mínim un 6% d’increment de tarifa, que era la proposta de l’empresa.

 

Pel que fa als impagats, Estradé va reconèixer que eren un problema greu, “que pensàvem que es resoldria per via executiva, però no es pot fer en aquest tipus de prestació”. El regidor va dir que “hem autoritzat el tall de subministrament quan tenen més de dos impagats i no fan servir serveis socials”.

 

Miquel Solà va dir que han detectat un munt de fraus gràcies als nous comptadors i va explicar que tota la feina que s’està fent té com a objectiu reduir la compra d’aigua perquè el preu d’aigua en alta és molt elevat.

 

El regidor Estradé va dir que, “ara serà el moment per anar a l’Agència Catalana de l’Aigua a demanar la rebaixa”. Va explicar que, quan l’Ajuntament es va fer càrrec del servei “la xarxa estava al punt del col·lapse, si no haguéssim canviat les canonades de tota l’av. del Centenari, ronda Urgell o Panadella hauria estat el caos”. Segons va dir, s’ha aconseguit revertir la situació: “hem arribat al 61,83% de rendiment en el tercer trimestre, les perspectives són molt bones, som un referent i altres pobles ens vénen a demanar consell”.

 

La regidora Gemma Rodríguez va demanar si no es podria ampliar l’horari d’atenció al públic per fer-ho més compatible amb horaris laborals. El regidor Estradé va dir que estaria bé poder atendre a les tardes.

 

A l’hora de la votació, van votar positivament els grups d’ERC i Ciutadans i la resta de grups es va abstenir.

 

Modificació de crèdit per despeses urgents i inajornables
El següent punt era la modificació del crèdit per diverses despeses urgents i inajornables, entre les quals hi havia la partida de productivitat, el nou contracte de neteja viària i la subvenció a diverses entitats com Amics de l’Orgue, Teatre La Forja i l’Associació de Veïns de la Font del Còdol.

 

L’alcalde va explicar que aquesta partida tenia tres àmbits principals, l’increment addicional per un complement de productivitat del 0,30% de la massa salarial, la modificació de Cultura i, la part més gran, el nou contracte de neteja viària i residus porta a porta, que tenia una diferència de 146.000 euros respecte al cost pressupostat. Aquest increment, va dir, estava justificat per una sèrie de despeses que s’han incorporat i que provenen del 2018, en la liquidació de l’anterior concessionari. Hi havia unes tarifes aturades per discrepància en el tancament del contracte, i també una partida per l’increment de la resta en la deixalleria, que, com s’ha augmentat el cànon, és una despesa que ha augmentat.

 

La previsió, va explicar, és que hi haurà més ingressos per la recollida selectiva de residus i els dos primers trimestres van en aquesta línia. A més, la fracció resta està baixant molt i s’augmenta l’orgànica.

 

El regidor Juan Antonio Mani es va queixar que el contracte de recollida de residus cada cop comporta més despesa i va anunciar el seu vot negatiu.

 

L’alcalde el va contradir, explicant que “és més costós fer el servei de recollida, però després recuperem diners. L’entrada de residus a l’abocador és molt cara, si no es fes el porta a porta, encara ens costaria molt més”. Va voler indicar que “quan acabem l’any 2019 veurem què costa realment i, per les dades que tenim, estem complint les previsions”.

 

La regidora M. Teresa Casanovas va dir que “venim d’un pressupost prorrogat, i que el cost compromès és diferent del real i cal saber quins són els ingressos, així podrem fer un judici de valor”.

 

A l’hora de votar, van aprovar el punt el grup ERC-GIC i Junts per Collbató i van votar en contra Socialistes i Ciutadans.

 

El següent punt era la proposta d’increment addicional del 0,30% de la massa salarial destinat a productivitat.

 

L’alcalde va explicar que l’interventor s’havia mostrat favorable, amb observacions. També va anunciar que s’està fent un reglament i s’està treballant per fer-ho de manera objectiva. No és un augment línial per a tothom i cal consolidar-ho aquest any.

 

La regidora M. Teresa Casanovas va indicar que es tractava d’una quantitat molt petita i que l’important són els criteris i el reglament i va anunciar que votarien a favor a l’espera de veure com es desenvolupa.

 

La regidora Gemma Rodríguez va explicar que els sous de l’Ajuntament estan a la franja baixa mentre l’ajuntament té superàvit i que cal fer un acord respecte a millores laborals.

 

L’alcalde va respondre que “si té una alternativa, estarem encantats d’analitzar-la”. Va explicar que s’havia contractat la realització d’un estudi retributiu de la plantilla.

 

El punt es va aprovar per unanimitat.

 

Expedient sancionador a la finca dels Gatells
A continuació, es va tractar la incoació de l’expedient sancionador de resultes de les actuacions i construccions realitzades a la finca dels Gatells. Es va explicar que està qualificada de vivenda rural per a explotació agrícola. El 28 de febrer, després d’un requeriment, l’arquitecte municipal va realitzar una inspecció i va detectar un habitatge sense llicència, una piscina i un soterrani. Donades aquestes faltes molt greus, l’ajuntament s’ha personat amb el secretari com a instructor de l’expedient sancionador, per 304.540 euros. L’alcalde va explicar que se sotmetia al ple, ja que, en ser una falta molt greu, el ple és l’òrgan competent.

 

El punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, excepte Junts per Collbató, que es va abstenir.

 

Collbató, municipi feminista
A continuació es va presentar la moció presentada per Socialistes de Collbató, Junts per Collbató-Més Collbató i ERC-GIC de declaració de Collbató com a municipi feminista.

 

La regidora Mar Andreu va explicar que l’auge de l’extrema dreta posa en perill les fites conquerides i que l’atur continua tenint nom de dona i va posar exemples de discriminació com que les pensions mitjanes de les dones eren de 730 euros per 1.300 euros dels homes i va concloure que les dones continuen sent el segment de població amb més risc d’exclusió social.

 

La regidora va donar les gràcies a les regidores de Junts per Collbató-Més Collbató i dels Socialistes de Collbató per adherir-se a la moció. 

El regidor Juan Antonio Mani es va queixar que es titllés Collbató de feminista i no d’igualitari i va explicar que segurament era perquè “sonava més progre”.

 

La regidora Gemma Rodríguez va explicar que el feminisme és el principi d’igualtat de drets entre homes i dones.

Per la seva banda, la regidora M. Teresa Casanovas va reconèixer que “em resulta molt trist, perquè fa 42 anys de lluita feminista, han passat un munt d’anys i no hem avançat gens”.

 

La moció es va aprovar per unanimitat.

 

Moció de suport als membres de la mesa del Parlament
A continuació es va presentar la moció de Junts per Collbató-Més Collbató i ERC-GIC de suport als membres de la mesa del Parlament.

La regidora M. Teresa Casanovas va explicar que seran jutjats d’ací a poc temps per desobediència per haver permès el debat i la votació de la llei de desconnexió. La regidora va voler denunciar el procés judicial i exigir que qualsevol solució passi pel diàleg polític, ja que el judici és mé propi d’un sistema autoritari.

 

El regidor Juan Antonio Mani va dir que dos membres de la mesa no han estat requerits ni imputats perquè han complert la llei. Són jutjats per un presumpte delicte, va dir, i va denunciar que aquesta moció és contrària a la separació de poders, per això, va anunciar el seu vot en contra.

A l’hora de la votació, van votar favorablement Junts per Collbató-Més Collbató i ERC-GIC, els Socialistes es van abstenir i Ciutadans va votar en contra.

 

En el capítol de dacions de compte, es va presentar l’acord de la Junta de Govern Local del 30 de setembre amb la partida dedicada a Informàtica per 2019, que es va donar en material informàtic no inventariable, una altra dedicada a Recursos Humans, per a una tècnica de Serveis Socials amb contracte d’interinitat. També es va proposar les beques per a l’Esporbató 2019, que han augmentat 1.900 euros, i en el pla estratègic 2019, una partida per a emergències socials amb una tècnica d’administració general i una d’Educació i Serveis Socials.

 

En l’apartat de precs i preguntes, el regidor Juan Antonio Mani va explicar que les persones que estaven prenent mesures a Can Dalmases estaven fent treballant mirant cotes per al pla director del clavegueram.

 

Queixes sobre les obres a l’Ajuntament
La regidora M. Teresa Casanovas es va queixar que a les obres de l’Ajuntament no hi ha il·luminació ni pas de vianants, per la qual cosa no s’ajusta a norma. A més, va indicar, les tanques cauen amb el vent i poden fer mal i va preguntar quin és el pla de seguretat i emergència de l’obra i com s’està seguint.

 

L’alcalde va respondre que el pla existeix i que el faran arribar. La regidora Casanovas també es va queixar que hi ha veïns que tenen l’entrada o sortida pel carrer Bonavista i ningú no els ha indicat res. També s’hi va referir a les obres de la rotonda i que als veïns no se’ls ha indicat com sortir quan hi ha mercat municipal. Voldríem saber què tenen pensat al respecte.

 

L’alcalde va reconèixer que no s’havia informat prou bé i que intentaran millorar la comunicació.

 

La regidora també es va referir als actes incívics que es va produir la nit del 31 d’octubre.

 

Va respondre la regidora Cristina Fernández, que va reconèixer que s’estan produint molts actes d’incivisme, s’està indagant qui els va fer i s’aplicarà l’ordenança.

 

L’alcalde va dir que és molt difícil perquè els has d’agafar en el moment i va explicar que, de vegades, havien presentat proves de vídeo i al judici no les han acceptat. També va dir que, si són menors, s’intenta que hi hagi mesures compensatòries de cara a la comunitat: “Hem d’anar amb l’acompanyament de les famílies, i, si la família no col·labora, és un problema intern que coincideix amb una manca de respecte generalitzada pel material comú”.

 

La regidora Libry Johanna Ahumada es va queixar del tancament del Registre Civil en període de vacances. L’alcalde va explicar que “ens han demanat que tinguem un suplent, però no és tan fàcil perquè ningú no es va oferir i, històricament, no hi ha hagut cap suplent”.Data de modificació: 07/09/2020 06:50:39